Ugovor o prodaji na daljinu str. 3

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA

 

 

PODACI O TRGOVCU

NAZIV

OPTIBOX“D2O2O2

ADRESA

Braće Radića 80, Subotica

ADRESA ZA PRIJEM OBRASCA

Braće Radića 80, Subotica

KONTAKOSOBA ZA PRIJEOBRASCA

Robert Molnar

 

PODACI O KUPCU

IME PREZIME

 

 ADRESA

 

KONTAKTELEFON EMAIL ADRESA

 

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA,PORUDŽBENICE

 

DATUM ISPORUKE ROBE KUPCU

 

BROJ FISKALNOISEČKA

 

DATUM PODNOŠENJA OBRASCA TRGOVCU

 

RAZLOZZBOG KOJIH SE ROBA VRAĆA

 

slučaju opravdanosti zahtevza odustanak o

ugovora kupac izjavljuje dje saglasan dmsnovac 

vrati doznakom nbankovni račun

SAGLASAN zaokružiti reč saglasan ispod navesti bro

bankovnog računi naziv banke

Kupac izjavljuje dje saglasan dmse cena robvrati 

kadrobbudvradensedte trgovca i trgovac impravo duskrati vradanje cene ukoliko utvrdi da  robnije u ispravnom stanju zbog toga što jkupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao

SAGLASAN zaokružiti reč saglasan

 

Prijem obrasca gde će trgovac potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku Uz potvrdu de trgovac priložiti uputstvo o načinu 

vraćanja robDirektni troškovi vradanja robpadaju nterekupca

 

Izjavo privatnosti podatak
Podaci koje date u ovom obrascu služe zevidentiranje izmenprometu robpreduzeče Moskomerc“ ih nećupotrebljavati u druge svrhe

 

 

 

 

Potpis“kupca