Uslovi korišćenja

IZJAVA O PRIVATNOSTI

OPTIBOX d.o.o. se u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 obavezuje pružati zaštitu ličnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo bitne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza; obaveštava kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci bitni za obavljanje posla. Svi zaposleni OPTIBOX d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korišćenje informacija
OPTIBOX d.o.o. ceni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristićemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obavezujemo se da nećemo prodati, izneti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Registracija
Kako bi se napravila rezervacija ili poslao upit na ovoj web stranici, korisnik prethodno mora obaviti registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tokom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj web stranici te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promene podataka.

Rezervacija
Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražićemo privatne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr.). Ti podaci koristiće se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni sigurnosnim protokolima najvišeg nivoa i biće dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali web stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve privatne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci biće dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim privatnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci biće dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti privatne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi
Ova web stranica sadrže linkove na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako OPTIBOX d.o.o. ne može biti odgovoran za poštovanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike podstičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja privatne podatke. Ova Izjava o privatnosti primenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na web stranici OPTIBOX d.o.o..

Newsletter
Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biće zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje OPTIBOX newslettera. Na web stranici www.optibox.rs korisnik ima mogućnost prijaviti se na našu mailing listu. Prijavom na mailing listu korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi ličnih podataka. OPTIBOX d.o.o. upotrebljava privatne podatke isključivo za slanje personizovanih newslettera. OPTIBOX d.o.o. pregledava prethodne kupovine registrovanih korisnika i šalje im personizovane newslettere. Zbog potrebe usklađivanja poslovanja s Uredbom (EU) br. 2016/679 potrebno je izvršiti novu prijavu na našu mailing listu kako bi mogli dobivati personizovane newslettere; korisnik prijavom na mailing listu daje saglasnost za obradu danih ličnih podataka. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s personizovanih newslettera. Nakon odjave, ne šaljemo više personizovane newslettere. Odjava je moguća bilo kada i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze mailing liste.

Sigurnost
Ova web stranica poduzima apsolutno sve dostupne mere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje poverljivih podataka putem ove web stranice zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtevaju poverljivi podaci (poput ličnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tokom boravka na zaštićenoj stranici ikona katanca na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Netscape Navigatora ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korišćenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na webu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim poverljivim podacima, je ograničen. Pristup poverljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na: info@optibox.rs

Posebna ponuda
Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija u svakom trenutku.

Ispravci i ažuriranje ličnih podataka
Ako se korisnikovi lični podaci (poput poštanskog broja) promene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih ličnih podataka koje posedujemo. To se može izvršiti na OPTIBOX web shopu ili slanjem e-maila na adresu info@optibox.rs

obavesti o promenama
U slučaju da odlučimo promeniti naša pravila o poštovanju privatnosti obaveštenje ćemo objaviti na početnoj stranici naše web stranice kako bi korisnici uvek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti privatne podatke na način različit od navedenog u vreme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korišćenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštovanju privatnosti važećima u vreme prikupljanja podataka

PRIKUPLJANJE I OBRADA ličnih PODATAKA

Voditelj obrade podataka
OPTIBOX d.o.o. s registriranim sedištem u Braće Radića 80, 24000 Subotica, je voditelj obrade vaših ličnih podataka.
Politika privatnosti se primenjuje na sve privatne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.
lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili nedirektno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na privatnim podacima, poput npr. prikupljanja, čuvanja, upotrebe, uvida i prenosa ličnih podataka. Ova politika se ne primenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo
lični podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa, datum rođenja, broj lične karte, matični broj
Fotografije i video snimke: prilikom korišćenja video nadzora
Informacije o prodaji i servisu: informacije o kupovini, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o garanciji, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahteve

Svrha prikupljanja podataka
Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda
OPTIBOX d.o.o. će prikupiti privatne podatke, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o istoriji kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kupljen kod nas, uključujući zahteve na temelju garancije i provere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obaveštavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.
Pružanje ličnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obavezu te ako ih ne pružite, to može uticati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 


Podrška kupcima i marketing – za odgovore na pitanja i davanje novosti i ponuda
OPTIBOX d.o.o. prikuplja privatne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružili podršku, odgovore na pitanja i prigovore te kako bi procenio koje novosti i ponude vas najverojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
Video nadzor - radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojništva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

prenos trećim licima
lični podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prenos.

Vaši lični podaci mogu se prenositi sledećim subjektima:
1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo deliti sa pružaocima distribucijskih usluga s kojima sarađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružilac distribucijskih usluga može od korisnika pri isporuci robe ili usluge tražiti lični dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke bitne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
2) Pružiocima usluga ovlašćenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar garancije ili po zahtevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korišćenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.
3) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava OPTIBOX d.o.o. zbog nepoštovanja ugovora o pružanju usluga.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
privatne podatke čuvamo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vreme čuvanja, a najmanje za vreme trajanja ugovora između korisnika i OPTIBOX d.o.o.
U slučaju davanja dozvole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se dozvola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gde nije data dozvola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da od nas zatražite brisanje, isti će biti odmah u potpunosti obrisani.
lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Web shop
Pristup web shopu www.optibox.rs moguć je sa ili bez registracije.
Prilikom registracije fizičke osobe na stranici www.optibox.rs od Vas tražimo određene privatne podatke kao što su ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, ponekad datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti. Pri registraciji kupac pristupa svom korisničkom profilu bazi na OPTIBOX webshopa.
Pri kupovini na stranicama www.optibox.rs bez registracije prikupljamo samo podatke koji su bitni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci čuvaju u svrhu ispunjenja ugovora.
Korisnik naše web stranice može izabrati želi li primati reklamne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome da li se registrovao na stranici ili ne.
Davanje ličnih podatka je odluka korisnika koji može, ali i ne mora koristiti pogodnosti naše firme. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke bitne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.
Podaci koje korisnik daje pri registraciji, čuvaju se na serveru OPTIBOX webshopa i u poslovnom programu kojem pristup imaju zaposleni tog odeljenja uz šifre za pristup poslovnom programu.
U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju odabirom polja deaktivacije. U tom slučaju podaci će se čuvati u sistema OPTIBOX webshopa dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vreme trajanja ugovora između korisnika i OPTIBOX d.o.o.
Našim korisnicima preporučamo da pri izradi lozinke za korisnički račun kombinuju velika, mala slova i broj kako bi sama lozinka bila što teža za 'probijanje'. OPTIBOX d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje privatne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica.

Gdje se čuvaju lični podaci
Svi podaci čuvaju se na nekoliko medija:

- podaci za promotivne svrhe: na OPTIBOX korisničkom računu, na stranicama OPTIBOX webshopa (koji se nalazi na zakupljenom delu odeljenja koja pruža prostor na webu).
 - podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama OPTIBOX webshopa koji se nalazi na zakupljenom odeljenju preduzeća koja pruža prostor na webu
- snimke nadzorne kamere - na serveru video nadzora unutar mreže OPTIBOX d.o.o.

Pristup i izmena podataka
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima sačuvanim na web stranici OPTIBOX gde ih može osvežiti, menjati i brisati. Sve izmene izvršene na web stranici biće zabeležene i unutar samog poslovnog programa s kašnjenjem od 24 sata.
Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke OPTIBOX d.o.o. ima sačuvane slanjem upita na email adresu info@optibox.rs
Povratnu informaciju na vaš upit bićemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabeležen u našem poslovnom softwareu s tačnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših ličnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav ličnih podataka korisnika
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka. To može učiniti slanjem zahteva na email adresu info@optibox.rs i podaci će biti brisani bez odlaganja osim u slučaju da postoji zakonska obaveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.
Povratnu informaciju na vaš upit ćemo biti u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabeležen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših ličnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor
Ukoliko uprkos svim poduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni da nam se obratite na email adresu
info@optibox.rs


Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku zaštićeni SSL sertifikatom koji šifrira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara korisnika i OPTIBOX d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvatamo vrlo ozbiljno i koristimo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Sprovodimo sve razumne mere za zaštitu podataka, ali ne možemo garantovati zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. OPTIBOX d.o.o. čuva  podatke unutar EU-a.
Izjavu o privatnosti, OPTIBOX d.o.o.,može izmeniti u bilo kojem trenutku objaljivanjem izmenjenog teksta o privatnosti na stranicama OPTIBOX d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.optibox.rs Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.optibox.rs. Nastavak upotrebe naše web stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica sačuva u računaru ili na mobilnom uređaju posetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posetitelja iz njegovih poseta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unešen u prethodnim posetama, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje, sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva.
Prilikom upotrebe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računara pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vreme pristupa, podatke o vrsti računara, operativnog sistema, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računara. Pristupom na samu stranicu videćete obaveštenje o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „Slažem se“ dajete nam dozvolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne dozvolite pristup, ti podaci neće biti prikupljani, sačuvani ni obrađivani.
Kolačići mogu biti Session cookies – čuvaju se na računaru i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput korpe za kupovinu ili komentara.
Persistent cookies – ostaju u računaru i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računara ali obično imaju rok trajanja. OPTIBOX d.o.o. koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice OPTIBOX-a i odmah je ulogovan na iste što govori da čuvaju korisničko ime i lozinku.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo poseti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze sa spoljnih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords, itd...).
Ti kolačići postavljeni su od strane OPTIBOX web shopa i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe. U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja Help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvatati kolačiće s OPTIBOX web stranice, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici.